Fysikaalisen farmasian yhdistys on vuonna 1988 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on fysikaalisen farmasian tietouden edistäminen Suomessa, yhdistyksen jäsenten ammattitaidon kehittäminen sekä alan tieteellisen ja teknisen tutkimuksen edistäminen. Yhdistys järjestää fysikaalisen farmasian tieteellisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia ja julkaisee alaan liittyvää oppimateriaalia ja jäsenlehteä.

Mitä on fysikaalinen farmasia?

Fysikaalinen farmasia voidaan määritellä farmasian tutkimusalaksi, joka soveltaa luonnontieteiden, erityisesti fysiikan, teoreettisia perusteita ja käytännön tutkimusmenetelmiä farmaseuttisten ilmiöiden tutkimiseen ja käytännön farmasiaan. Fysikaalinen farmasia auttaa lääkkeenkehittäjää selvittämään esimerkiksi lääke- ja apuaineiden yhteensopivuuteen, lääkkeenvalmistusprosesseihin, lääkevalmisteiden toimivuuteen, stabiiliuteen ja biologiseen tehoon liittyviä asioita.

Keitä Fysikaalisen farmasian yhdistykseen kuuluu?

Fysikaalisen farmasian yhdistykseen kuuluu jäseniä monilta farmasian eri ammattialoilta: yliopistoista (ja muista tutkimuslaitoksista), lääketeollisuudesta, lääketukkukaupasta ja apteekeista. Jäsenkuntaan kuuluu paljon myös farmasian opiskelijoita. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 120.

Mitä Fysikaalisen farmasian yhdistys voi tarjota jäsenilleen?

  • ajankohtaista tietoa fysikaalisen farmasian alaan liittyvästä tutkimuksesta ja tapahtumista
  • kontakteja muihin fysikaalisesta farmasiasta kiinnostuneihin ihmisiin
  • yhdistyksen jäsenlehden, Polymorfin
  • vuosittain järjestettävän fysikaalisen farmasian tieteellisen symposiumin (yhdistyksen jäsenille alennettu osallistumismaksu)

Säännöt

Yhdistyksen säännöt ovat luettavissa erilliseltä sivulta.

Jäsenrekisteri

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja

Puheenjohtaja (puheenjohtaja@fysikaalinenfarmasia.fi), sekä hallituksen jäsenet (hallitus@fysikaalinenfarmasia.fi).